pomiary oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia      
pomiary oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia pomiary oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia pomiary oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia pomiary oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia
       
 

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

Pomiary natężenia oświetlenia realizowane w technice świetlnej nie wymagają używania wzorca. Dokonuje się ich za pomocą miernika popularnie zwanego luksomierzem. Uzasadnieniem nie używania wzorca w popularnych pomiarach natężenia oświetlenia są dwa fakty. Po pierwsze, natężenie oświetlenia jest takim parametrem oświetleniowym, od którego w praktyce pomiarów stanu oświetlenia nie wymaga się zbyt dużej dokładności. Zatem można dopuścić sytuację, że raz wyskalowany układ fotoogniwa gwarantuje przez pewien czas zadowalającą dokładność pomiarów (dlatego jest konieczność okresowej legalizacji luksomierzy). Po drugie, pomiary natężenia oświetlenia, które w większości wykonuje się w terenie (na ulicy, na obiekcie, produkcyjnej itp.), uniemożliwiają praktyczne dokonanie porównania ze wzorcem.

Natężenie oświetlenia mierzone jest w najprostszym z układów pomiarowych używanych w technice świetlnej, gdyż właściwością fotoogniwa jest proporcjonalność prądu fotoelektrycznego do natężenia oświetlenia na powierzchni światłoczułejej fotoogniwa.
   
       
 
Ponieważ natężenie oświetlenia jest wielkością zdefiniowaną dla punktu i wyznaczaną dla płaskiego nieskończenie małego otoczenia tego punktu, wynika stąd konieczność minimalizacji wielkości światłoczułej powierzchni fotoogniwa oraz wymaganie jej płaskiego kształtu. Obecnie produkowane luksomierze, których podstawą jest fotoogniwo krzemowe, mają średnicę czynną czujnika rzędu kilkunastu milimetrów. Od strony padania światła fotoogniwo luksomierza pokryte jest szeregiem filtrów korygujących czułość spektralną i nasadkami korygującymi niedokładność wynikającą z geometrii padania światła. Tego typu konstrukcja, w której czujnik może być oddalony od wyświetlacza, jest rozwiązaniem prawidłowym, bo umożliwia odczyt w pewnym oddaleniu od miejsca usytuowania czujnika. Tym samym możliwe jest uniknięcie zasłonięcia czujnika sylwetką osoby dokonującej odczytu wyniku pomiarów.

Niektóre rozwiązania luksomierzy umożliwiają ręczne poziomowanie (oczko poziomowania) lub samopoziomowanie (zawieszenie Kardana). Jest to bardzo ważne, szczególnie w pomiarach stanu oświetlenia obiektów, na które światłu bardzo płasko, pod dużymi kątem (oświetlenie uliczne, oświetlenie samochodowe) Rozwiązania klasycznych układów luksomierzy mają płasko uformowaną światłoczułą powierzchnię fotoogniwa. Istnieją jednak rozwiązania służące do pomiaru cylindrycznego, półcylindrycznego czy sferycznego natężenia oświetlenia, w których czujnik światła stanowi przestrzenną formę, odpowiednią do rodzaju mierzonego natężenia oświetlenia.
   
 
 
   
       
       
       
       
       
       
       
pomiary oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia pomiary oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia pomiary oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia pomiary oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia